V letech 1897-1898 publikoval v Časopise Matice Moravské svoji práci "Švédové u Brna roku 1645" významný brněnský historik a profesor Dr. František Šujan (1859-1944), ve které se zabýval obležením města Brna švédskou armádou. Podařilo se mu v ní sepsat každodenní průběh tohoto konfliktu, stejně jako i shrnout jeho finální ukončení v podobě císařské vděčnosti za to, že cca 1600 mužů z Brna, okolí a Špilberské pevnosti, odolalo 28000 mužů ze Švédské armády.
 

Díky tomu, že víme jak obléhání probíhalo, měli bychom si vždy při poledním zvonění z katedrály sv. Petra a Pavla připomenout, ne pověst o 11 hodině, ale například jména vojenského velitele města Brna Jean-Louise Raduita de Souches, velitele pevnosti Špilberk Georga Jacoba Ogilvyho, krajského hejtmana Ferdinanda Zikmunda Sacka a dalších hrdinných Brňanů.
 

Začtěte se tedy do této knihy a nedejte se odradit češtinou z předminulého století, či prvními stránkami kde autor uvádí historické prameny.

Kniha je ve formátech:
.pdf (pro PC a tisk)
.epub (pro elektronické čtečky)

Mapový podklad:
Brno 1617
 Brno 1645
Brno 1645 a vysvětlivky, detail, detail
Brno 1650
© Mapy převzaty z Dilibri Rheinland-Pfalz (DE) a Kramerius (CZ).

Encyklopedie města Brna:
PhDr. František Šujan
Jean-Louis Raduit de Souches
Georg Jacob Ogilvy
Ferdinand Zikmund Sack

2015
[CNW:Counter]